• psychosofie
  • psychofonetika
  • studium
  • koucing
  • terapie
  • literatura
  • kontakt
  • Jméno:
  • E-mail:

Psychosofie


Psychosofie rozvíjí myšlenky Filosofie svobody (dílo R. Steinera z roku 1894) v oblasti psychologie a obsahuje podrobný popis struktury, dynamiky, hranic a dějů, které se v duši odehrávají. Poskytuje nezbytné pojmy pro pochopení zdraví, nemoci a možností rozvoje lidské duše. Představuje určitý vrchol podkladů poskytnutých Rudolfem Steinerem k pochopení člověka, mezi něž patří mimo jiné i Theosofie, O poznávání vyšších světů a Tajná věda v nástinu.

Prakticky aplikovaná metodika Psychosofie vede člověka cestou sebepoznání jako svobodnou lidskou bytost, jež disponuje vlastním neomezeným potenciálem a duchovními zdroji. Důsledkem je proměna jeho sociálního, kulturního a praktického života. Aplikovaná Psychosofie učí, jak si vytvořit vědomý odstup od svých zážitků a poskytuje nám tak možnost stát se sobě samým pozorovateli, ochránci, průvodci a léčiteli. Přirozeným důsledkem je též zásadní proměna mezilidských vztahů ve směru tolerance a respektu.

Psychosofie je znovuobjevený přístup k psychologii a psychoterapii založený Rudolfem Steinerem v Berlíně roku 1910 (GA 115). Který v období, kdy byly formovány základní teze psychologie 20. Století, tím položil základ pro psychologii zahrnující znalosti a zásady duchovní vědy, Anthroposofie.


Yehuda K. Tagar
je australský, jihoafrický a britský psychoterapeut, konzultant a školitel dospělých, mezinárodní trenér koučů, poradců a psychoterapeutů, který založil svou práci na psychosofii Rudolfa Steinera uzpůsobené pro 21.století v podobě praktické filozofie svobody. Je zakladatelem aplikované psychosofie a psychofonetiky – první psychoterapeutické metody vycházející z psychosofie, školí profesionály v Anglii, Jihoafrické republice, na Slovensku, v České republice a Maďarsku, je zakladatelem mezinárodního psychofonetického institutu, společnosti PACE (Psychosophy Academy of Central Europe), APAT (Association for the Promotion of Artistic Therapy) a BECOME (British College of Methodical Empathy) a podílí se na vzdělávání učitelů v rámci Waldorfské školy v Bratislavě.

Zpětná vazba účastnice únorového semináře:

Musím říct, že jsem byla ze semináře opravdu nadšená, odjížděla jsem domů plna dojmů, stále si v mysli přehrávala jednotlivé momenty z průběhu semináře a cítila jsem v sobě radost z pocitu, že to je přesně to “ono”, co jsem hledala. Už nějakou dobu jezdím po nejrůznějších seminářích, některé se do mne hluboce vtisknou, po jiných zbyde jen nejasná stopa. Psychofonetika patří do první kategorie.
Chtěla bych říct, že komunikace s tělem a hledání uvnitř sebe sama je moje velké téma posledních pár měsíců, stále více jsem začínala cítit a uvědomovat si, že ten nejmocnější nástroj, který máme, jsme my sami – naše srdce, duše a tělo, které je velice moudrým rádcem, klíčem ke všemu, co je pro nás správné a co se v nás odehrává, jen se naučit s ním začít spolupracovat, mluvit jeho řečí, cítit jej, vnímat jej a naslouchat jeho šepotu, někdy dokonce křiku, který ale, ač je třeba sebehlasitější, málokdy vyslyšíme, neboť nevíme, jak ho dešifrovat.
Psychofonetika mě tedy okamžitě, co jsem si vyslechla prvních pár Yehudových vět, oslovila, protože přináší právě tento slovník a návod, jak se naučit mluvit řečí těla. Jsem opravdu moc ráda za tento projekt, který rozjíždíte v Praze, a cítím velkou vděčnost za to, že se nám tak touto cestou otevírá příležitost studia něčeho, co podle mého názoru konečně má hluboký smysl. V průběhu svých studií na vysoké škole, především pak v posledních ročnících, jsem pociťovala stále větší netrpělivost a také určitou deziluzi, protože jsem v probírané látce spatřovala stále menší smysl budoucího uplatnění. Přemýšlela jsem, že bych pokračovala psychologií, ale i ta byla poměrně dost vzdálená tomu, co jsem hledala a cítila jako potřebné. Že se v mém životě objevila nabídka studia psychofonetiky, beru jako znamení, které mě naplňuje pocitem radosti a vzrušení, přívalem energie – což přichází vždy s tím, co je pro mne “to pravé”. Proto se na studium už moc těším, těším se na vše nové, co mi přinese, co v průběhu seminářů prožiju a co se dozvím, čímž bych své dojmy z kurzu uzavřela, neboť už od zážitků z minulosti plynule přecházím k očekávání v budoucnosti. :)

Petra, Mikulov na Moravě

Partneři

www.psychophonetics.com.au
www.psychophonetics.co.uk
www.pace.sk

Chystáme

Nabízíme individuální psychofonetické poradenství

termín: dle dohody

místo konání: Waldorfská základní škola, Rožňavská 21, Olomouc (boční vchod od tělocvičny)

hlásit se můžete na adrese: psychosofie.vzdelavani@gmail.com

Inspirace

Naše realita je zrcadlovým obrazem našeho ducha.

Rudolf Steiner