• psychosofie
 • psychofonetika
 • studium
 • koucing
 • terapie
 • literatura
 • kontakt
 • Jméno:
 • E-mail:

Koučink

Koučink ve světle Psychofonetiky lze nazvat skutečným vůdcovstvím

A to, stejně jako všechny služby, začíná u nás samých. Obvykle je vůdcovství považováno za pozici se zodpovědností za lidi a provoz společnosti, která vyžaduje technické dovednosti, zkušenost a talent doplněné různými dary, jako jsou schopnost předjímat, charisma, inspirace, energičnost a dovednosti v práci s lidmi.

Tyto podmínky chceme rozšířit o vnitřní rozměr vůdcovství, který zahrnuje:
uvědomění, vhled, dovednosti a přístupy nezbytné k převzetí zodpovědnosti sám za sebe, ale i umění zvládnout pestrou směs postav svého vnitřního života, zvyků a návyků, stejně tak jako získat přístup k hlubokým zdrojům inteligence, tvořivosti, energie a lidskosti.

Má-li se vědomé, volby dělající jádro vlastní osobnosti stát vnitřním vůdcem našeho života, je k tomu nezbytné dokonale zvládnout vnitřní prostor vlastní osobnosti, duchovnost a fyzičnost – což vyžaduje speciální školení.

Charakteristika skutečného vůdcovství

 • Vůdcovství znamená ovládat vlastní vnitřní život včetně motivace, způsobu vyjadřování a činů;
 • Vůdcovství vychází ze sebeuvědomění a ze svobodné volby životního směřování;
 • Vůdcovství, kde samo vlastní jádro osobnosti určuje chování k sobě samým i navenek;
 • Vůdcovství je pozice s vnitřní nezávislostí v myšlení a opravdovostí cílů, z níž vychází konání ve světě;
 • Vůdcovství je schopnosti jednat vědomě na základě vlastní vize budoucnosti namísto nevědomých vzorů chování vycházejících z reakcí na tlaky prostředí.

Usilování o tento druh vůdcovství nazýváme skutečným vůdcovstvím.

V procesu Psychofonetického tréningu si lze opakované reakce, projekce a sebedestruktivní negativní postoje přisvojit, pochopit je a proměnit ve vnitřní moudrost. Základem vlastních rozhodnutí se může stát dosud nerealizovaný vlastní potenciál spojený s hlubokou moudrostí a silou. Sebeuvědomění, empatie, tvořivost, opravdovost a vitalita se stanou udržitelnými zdroji pro zodpovědné činy ve světě.

Partneři

www.psychophonetics.com.au
www.psychophonetics.co.uk
www.pace.sk

Chystáme

Nabízíme individuální psychofonetické poradenství

termín: dle dohody

místo konání: Waldorfská základní škola, Rožňavská 21, Olomouc (boční vchod od tělocvičny)

hlásit se můžete na adrese: psychosofie.vzdelavani@gmail.com

Inspirace

Psychofonetika je ‚zkouška za oponou‘ pro ‚premiéru‘ života.

Yehuda Tagar