• psychosofie
 • psychofonetika
 • studium
 • koucing
 • terapie
 • literatura
 • kontakt
 • Jméno:
 • E-mail:

Psychofonetika

Psychofonetika je přístup k psychoterapii pracující s celou lidskou bytostí, již pojímá na úrovni těla, duše a ducha. Jde o moderní praktickou aplikaci Psychosofie Rudolfa Steinera vytvořenou téměř před 30 lety Yehudou Tagarem.

Tato metoda původně sloužila k pozorování interaktivní dynamiky těla, duše a vědomí a pomáhala svému zakladateli při režírování experimentálního divadla. Během deseti let se z ní stal nástroj prohlubující vzdělávání dospělých a umožňující experimentální studium Anthroposofie a Psychosofie Rudolfa Steinera. Později se z ní vyvinula velmi účinná aplikace používaná v poradenství, psychoterapii, v hudebním, dramatickém a vizualizačním umění i kaučingu.


Pro lepší představu uvedeme, v čem může být pro současného člověka přínosem. Psychofonetika je:

 • Nástroj sebe-vedení – soucit, empatie a skutečné vůdcovství začínají vždy u člověka samého. Nejprve je třeba zvládnout svou vlastní vnitřní realitu, uvědomit si odkud a kam směřuji a že mám možnost se svobodně rozhodnout, kdy a jak projevím v jednotlivých vztazích s lidmi ten který svůj aspekt. Což v podstatě odpovídá základním kompetencím každého lidského jednání.
 • způsob psychosomatické sebe-terapie – Psychofonetika využívá „vnitřního lékaře,“ který je v lidském těle přirozeně přítomen. Když člověk prozkoumá své nitro, posílí vlastní kompetence a nalezne nové zdroje. Tím se mu otevře možnost uvědomit si nejen to, co jej omezuje, ale i vlastní skryté sily, které může obnovit a využít ke svému rozvoji a proměně.
 • vzdělávací proces pro metodický rozvoj empatie – dnešní lidé jsou schopni vědomého metodického rozvoje empatického vnímání a vztahů. Jehož důsledkem je hlubší porozumění sobě a druhým. Při empatii totiž používáme vlastní zážitky a zkušenosti, které se stávají orgánem pro porozumění druhému člověku.
 • druh terapie využívající léčivých sil hlásek lidské řeči – tato metoda vychází z objevu, že hlásky lidské řeči umožňují přístup k životním procesům člověka a celé lidské paměti, na které lze působit spontánně vyjadřovanými gesty.
 • oporou na cestě hluboké proměny – na základě použití neverbální expresivní komunikace je možné si uvědomit souvislosti a tím dosáhnout hluboko sahající proměny v poměrně krátké době 2-3 sezení s terapeutem. To lze proto, že těmito prostředky vstupujeme hluboko do lidského zážitku skrze paměť a emoce. Metoda kombinuje účinnou krátkodobou intervenci s hloubkou a osobním zážitkem, které bývají spojovány s psychoterapií.


Zpětná vazba účastnic únorového semináře:

Moc děkujeme za úžasnou zprávu o studiu psychofonetiky, jsme tomu moc rády a jsme otevřené všemu, co nám společná setkávání se zvuky přinesou. :)
Přejeme sluníčkové ,již na dveře klepající ,jaro a těšíme se na další bližší zprávy. Prosím, budete-li míti chvilku, pošlete nám již zmíněné materiály z proběhnutých seminářů. Jsem si vědoma mé netrpělivosti,omlouvám se za ni, ale já jsem tak ohromně natěšena na nové informace o psychofonetice. Jak jste již napsala, cítím z ní jasné vedení na mé cestě.

Hedvika a Petra, Morava


Partneři

www.psychophonetics.com.au
www.psychophonetics.co.uk
www.pace.sk

Chystáme

Nabízíme individuální psychofonetické poradenství

termín: dle dohody

místo konání: Waldorfská základní škola, Rožňavská 21, Olomouc (boční vchod od tělocvičny)

hlásit se můžete na adrese: psychosofie.vzdelavani@gmail.com

Inspirace

Lidské setkání v Psychofonetickém procesu se může stát posvátnou příležitostí ke zrození vyššího lidského potenciálu, který překonává kulturu, rasu i pohlaví.

Yehuda Tagar