• psychosofie
 • psychofonetika
 • studium
 • koucing
 • terapie
 • literatura
 • kontakt
 • Jméno:
 • E-mail:

Studium a akce

PSYCHOSOPHY ACADEMY OF CENTRAL EUROPE
- PACE PRAHA ve spolupráci s

PSYCHOPHONETICS INSTITUTE INTERNATIONAL

zpráva pro zájemce o studium psychofonetiky:
Po absolvování prvního týdne 1.1 skupiny D, který proběhl v červnu v Olomouci bylo rozhodnuto, že toto studium se přesouvá do Bratislavy – Bernolákova. Další týden 1.2 bude uskutečněn v září 2016. O další informace se prosím zajímejte na adrese www.pace.sk. Děkujeme za pochopení.

PRVNÍ ROČNÍK STUDIA PSYCHOFONETIKY* – na jednoletém kurzu si studenti osvojují vlastní vzdělávací a terapeutický proces založený na praktické aplikaci Psychosofie. Ryze prakticky pojaté studium je zaměřeno na rozvoj sebeuvědomění, vnitřního vedení, realizace vlastního potenciálu a na prohloubení komunikačních, poradenských a vůdčích schopností. Níže na této stránce najdete podrobnější informace o celém čtyřletém studiu.

Studijní skupina…… MINIMÁLNÍ POČET STUDENTŮ VE SKUPINĚ JE 15
Forma studia……….. 5-DENNÍ INTENZIVNÍ SEMINÁŘ, 1x za čtvrt roku
Místo konání……….. Bernolákovo
Cena…………………..250 Eur za pětidenní seminář
Termíny 2016……….termín 2. setkání je v září 2016

ÚVOD DO PSYCHOSOFIE – jde o metodický úvod do vlastního jádra nové myšlenkové školy psychologie, psychoterapie a psychosomatické medicíny vycházející čistě z Anthroposofie Rudolfa Steinera. Psychosofie byla jím poskytnutá ve fORmě série přednášek detailně popisujících lidskou duši v souladu s anthroposofickým poznáním konstituce člověka. Ve světle Psychosofie se celá Anthroposofie stává metodickým studiem fenoménů lidské duše.

Obsah vybraných seminářů a přednášek:

SEXUALITA & INTIMITA
Tělesně nejintimnější akt v lidských vztazích není vždy automaticky opravdu intimní, což může mást lidi všech generací. Žijeme v době, kdy se lidské tělo stává projevem duše. Již není možné dotýkat se těla, aniž bychom se dotkli duše. Fyzické sexuální spojení se může stát projevem intimity duše – anebo ji zničit. Abychom byli schopni emocionální a sexuální intimity s ostatními, musíme rozvinout intimitu se svou vlastní emocionalitou a sexualitou. Psychofonetika je proces empatie k sobě a intimity se sebou samým, což vede k empatii a intimitě s ostatními.

PŘEKÁZKY ROZVOJE SEXUALITY A INTIMITY VE VZTAZÍCH
Co brání přirozenému a naplněnému prožívání naší sexuality? Jak deficit intimity a nedostatek schopností vytvářet a udržovat vztahy souvisí s depresemi, frustracemi, úzkostí a nižší životní spokojeností? Psychofonetický proces může pomoci transformovat překážky v intimitě v hlubokou vnitřní moudrost a schopnost budovat vztahy.

TŘI TYPY SVOBODY
Osvobození od minulosti – svoboda být v přítomnosti sám sebou – svoboda konat v budoucnosti: mezi osvobozením od minulosti a svobodou konat v budoucnosti existuje další oblast boje za svobodu – přítomnost, svoboda být sám sebou. Tato svoboda jednat v souladu se svým nejhlubším bytím vyžaduje jeden předpoklad – sebepoznání. Psychofonetika je proces vnitřní svobody.

PSYCHOFONETIKALÉČIVÁ SÍLA HLÁSEK
S naší pamětí a životními silami můžeme velmi efektivně komunikovat prostřednictvím hlásek. Naučíme se je využívat jako účinný prostředek k úlevě a posílení fyzického těla.

ÚVOD DO PSYCHOFONETIKY
Seznámení s jedinečnou metodou osobního rozvoje, která plně vědomým způsobem prohlubuje empatii, kreativitu i vitalitu. Všechny krize mění v příležitosti k dalšímu růstu.
Vše potřebné již máte: zkušenosti, spontánní gesta, vizualizaci a hlásky lidské řeči.

VĚDOMÉ ROZHODOVÁNÍ
Kdo se rád rozhoduje a kdo je na svoje rozhodnutí hrdý? Přijďte se naučit proces vědomého rozhodování, které zahrnuje moudrost našeho těla, podvědomí i nadvědomí.

OBNOVENÍ OSOBNÍCH HRANIC
Každé pokřivení hranic je nedůstojné a vyčerpávající. Na semináři si vyzkoušíme jednoduché techniky, které umožňují obnovit hranice zdravým a udržitelným způsobem.

LÉČENÍ TRAUMAT
Součástí života jsou nejrůznější šrámy a zranění. Nezpracované zážitky se snadno stanou traumaty, která nás omezují a vyčerpávají. Zde se je naučíme zpracovat a tvořivě využít.

ROZPUŠTĚNÍ 7 BLOKŮ VŮLE
Rozhodnete k činu a navzdory dobré vůli se realizace nedaří nebo stojí nadlidské síly. Naše jednání je ovlivněno 7 různými vrstvami a na každé z nich lze uvíznout. Schopnost dotáhnout svá rozhodnutí do konce je dovednost, které se zde můžete naučit.

OSOBNÍ ZLO V ČLOVĚKU A JEHO PROMĚNA – úkolem zla je kultivovat naše vědomí
Všechna práce na sobě a duchovní rozvoj spočívá v hlubším poznávání obou protikladů: toho nejvznešenějšího v lidské bytosti i jeho pravého opaku – lidského i nelidského v člověku.
Na lidech milujeme to, co je milující, pravdivé, soucitné či vznešené a opak nenávidíme. Nenávist však nevede k poznání. To nelidské v každém z nás může být proměněno jen skrze praktické intimní sebepoznání. Někdo to nazývá ‚stínem.‘ V psychofonetice mluvíme o ‚dvojníku člověka‘ a vědomě s ním pracujeme. Můžeme se s ním konfrontovat, přisvojit si ho a proměnit skrze vědomý čin. Součástí semináře jsou i praktické ukázky.

EMPATIE JAKO DUCHOVNÍ PŘÁTELSTVÍ – od lásky k niternému porozumění
Přátelství je pro většinu lidí jednou z nejdůležitějších hodnot, ale přátel obvykle v životě potkáme jako šafránu. Pokud někoho máme rádi či ho milujeme, neznamená to ještě, že mu zároveň rozumíme.
Až do nedávné doby si lidé vzájemně rozuměli na základě instinktů. Dnes je potřeba rozvinout porozumění vědomě: empatie je nová. Slovo empatie bylo vynalezeno v roce 1909 a do všeobecného povědomí se dostalo až od roku 1951. Je tedy zřejmé, že se v lidské evoluci jedná o velmi mladou schopnost.
Na semináři se s psychofonetikou budeme empatii rozvíjet vědomě. Je přístupná každému a začíná u hlubšího porozumění sobě samému.

APLIKOVANÁ PSYCHOSOFIE A FENOMENOLOGIE DUŠE
Na semináři navazujícím na předchozí přednášku prohloubíme znalost principů, jednotlivých prvků i celkové dynamiky naší duše, abychom si získané poznatky mohli sami na místě vyzkoušet a dále je pak používat ve všednodenní praxi. S využitím paměti těla, spontánního pohybu, gest, vizualizace a hlásek lidské řeči se naučíme zviditelnit svou duševní dynamiku a zpřístupnit ji tak našemu bdělému vědomí. Posílíme tím svou schopnost prakticky zvládat a vědomě rozvíjet svůj osobní i profesní život.

Seminář navazuje na přednášku a je třetím ze čtyř volně na sebe navazujících seminářů poskytujících úvod do jedinečné nauky duchovní psychologie, která vychází z dlouho opomíjené Psychosofie a Anthroposofie Rudolfa Steinera. Je určen všem laikům i profesionálům, kteří se opravdově zajímají o duši člověka.

UMĚNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI A DOPÍVAJÍCÍMI
vnitřní rozměr rodičovství a učitelství s Psychofonetikou
Existuje způsob, jak efektivně komunikovat s dětmi a dospívajícími, aniž bychom museli používat nějaké prostředky nátlaku či manipulace? Je možné uzdravit hluboko uložené stopy výchovných přehmatů z našeho dětství, abychom je nemuseli nevědomě opakovat na vlastních dětech? Jak rozvíjet náš vztah s dětmi vědomým a oboustranně obohacujícím způsobem?
Rodičovství se může stát opakováním chyb v naší výchově anebo tou nejsilnější příležitostí, jak ze sebe vyzvednout léčivou sílu nezbytnou pro náš další osobní, rodičovský a duchovní rozvoj. Na přednášce se seznámíme s principy vnitřního rozměru rodičovství a učitelství, které druhý den prohloubíme na jednodenním praktickém semináři, kde se účastníci naučí vědomě komunikovat s vnitřním dítětem a léčit hluboko uložená zranění z vlastního dětství.

LÉČIVÁ SÍLA HLÁSEK LIDSKÉ ŘEČI
Lidské bytosti jsou tvořené vibrací hlásek na mnoha úrovních, z nichž pouze jedna je přístupná lidskému smyslu sluchu. Jsme bytosti zvuku, zvuky nás tvoří a zvuky nás mohou i ničit. Celý svět je vytvořen rezonancí, stejně tak jako my sami. A proto můžeme být zvuky i uzdraveni. Psychofonetika toto potenciální spojení s našimi hlubinami oživuje skrze vědomé zacházení se spontánními gesty, vizualizací a hláskami lidské řeči. Seznamuje nás tak s mocnými prostředky pro průzkum, vyjádření, rozpuštění, přivolání, uzdravení i posílení libovolného aspektu lidské zkušenosti na všech úrovních, počínaje kterýmkoli úsekem našeho života.
Seminář bude veden jako tvořivá dílna vycházející z osobních potřeb a přání účastníků, kteří si s sebou mimo nového pohledu na sílu hlásek lidské řeči odnesou také praktické terapeutické dovednosti k péči o vlastní tělo, duši a mysl.

PSYCHOFONETIKA JAKO CESTA OSOBNÍHO ROZVOJE
Seznámíme se se základními nástroji a předpoklady práce na sobě. S překážkami, omezeními a zákonitostmi, které naše putování k budoucí realizaci sebe sama mohou učinit vědomějším a bezpečnějším. Jaké to je stát se profesionálně sebou samým? A kterým směrem se bude evoluce lidstva vyvíjet?

Pro koho jsou semináře určeny?

Semináře jsou určeny všem, kdo chtějí prohloubit svou empatii a spojit se s neomezenou moudrostí vlastního těla a osudu, a přispět tak svým dílem k lidskému rozvoji.
Psychofonetika poskytuje nástroje k prohloubení vlastní kreativity, vitality a spirituality a umožňuje nám tak obohatit a zpevnit osobní i profesní životy. Je určena pro všechny, kdo chtějí převzít zodpovědnost za svůj osobní rozvoj, ale i pro ty, kdo se chtějí oprostit od závislostí, traumat, depresí, zneužívání a dalších patologií a proměnit tyto omezující zážitky na sílu a schopnost pomáhat druhým s podobným osudem.

Přednášky a semináře vede Yehuda Tagar, terapeut a přednášející, který působí zejména v Jihoafrické republice, Austrálii a Anglii. Je zakladatelem Psychofonetiky, tj. soustavy psychoterapie, poradenství, duchovního rozvoje a koučingu jednotlivců i organizací, založené na Anthroposofii a Psychosofii Rudolfa Steinera. Je také zakladatelem Psychophonetics Institute International, který se specializuje na vzdělávání odborníků v této oblasti, presidentem Mezinárodní asociace odborníků pro Psychofonetiku a členem různých mezinárodních organizací zaměřených na psychoterapii, poradenství a anthroposofické lékařství.

*Přihlášky a dotazy posílejte na: “vzdělávání.psychosofie@gmail.com


Úvod do Psychosofie:

seznámení se základy spirituální psychologie R. Steinera

Je komponován jako čtyři víkendová setkání (4 × 2,5 dne, celkem 10 dní)

 • 1. setkání – a) Psychosofie v souvislostech: pozadí, historie, etika a evoluce;
  b) Psychosofický pohled na duši: anatomie, ekologie a fyziologie duše
 • 2. setkání – a) Psychosofie jako filosofie svobody a její psychologické implikace
  b) duševní fenomenologie ve světle Psychosofie
 • 3. setkání – a) aplikovaná Psychosofie v psychosomatickém chápání duše
  b) terapeutické využití aplikované Psychosofie – Psychofonetika
 • 4. setkání – a) speciální témata Psychosofie – základy intervence
  b) praktická Psychosofie jako iniciační proces; závěr.

Plán čtyřletého vzdělávacího cyklu profesionálních kurzů Psychofonetiky:

První ročník – Úvod do Psychosofie a Psychofonetiky

Je komponován jako pětidenní intenzivní seminář čtyři krát v roce

 • Podmínkou přijetí ke studiu je účast přinejmenším na jednom úvodním semináři a věk nad 24 let.

Tento základní jednoletý kurz Psychofonetiky rozvíjí schopnosti sebeuvědomění, vnitřního vedení, realizaci vlastního potenciálu, pro komunikaci a poradenské schopnosti a to vše jako základ pro vůdčí schopnosti / Self leadership. Studenti si osvojují vlastní vzdělávací a terapeutický proces založený na Psychofonetice, který zvyšuje kompetence jejich osobního, profesního a společenského rozvoje.

Druhý ročník – Výcvik pro zvládání sama sebe, profesionální poradenství, prohloubení studia Psychofonetiky a Psychosofie

*Je komponován jako pět pětidenních intenzivních seminářů v roce *

Tento kurz je určen pro ty, kteří si přejí stát se profesionálními poradci pro rozvíjení osobních a profesních schopností. Je založen na holistickém přístupu k lidskému vývoji a dále prohlubuje rozvoj empatie. Tento kurz sestává ze základních cvičení, které vedou k dovednosti vědomě využít naše životní výzvy jako příležitosti pro osobní, profesní, sociální a spirituální rozvoj. Zahrnuje jak teoretický, tak aplikovaný trénink v Psychosofii.

Třetí ročník – Anthroposofická psychoterapie I. – pokročilý stupeň, dosažená kvalifikace je časově omezený
diplom odborníka v Psychofonetice

Je komponován jako pětidenní intenzivní seminář každý druhý měsíc v roce (celkem 30 dní )
Tento kurz je určen pro profesionály, kteří si přejí stát se provozovateli Psychofonetiky. Je to podrobný výcvik kombinující hlubší rozvoj empatie s aktivitami založenými na Psychofonetice, který dále uplatňuje hlubokou inteligenci získanou zvědoměním spontánních gest, vizualizaci a hlásky lidské řeči. Zde si budoucí absolvent vybírá a dále rozvíjejí svou vlastní praktickou formu aplikace Psychosofie. Ročník je ukončen teoretickou závěrečnou prací z vybrané oblasti Psychosofie.

Čtvrtý ročník – Anthroposofická psychoterapie II. – pokročilý stupeň, dosažená kvalifikace je časově neomezený
diplom odborníka v Psychofonetice,

Je komponován jako poradenská praxe se supervizí
Ročník je ukončen prakticky zaměřenou závěrečnou prací z vybrané oblasti Psychofonetiky.


V časové návaznosti na čtyřleté studium plánujeme další veřejnosti přístupné semináře Psychosofie a Psychofonetiky, které budou organizovány ve spolupráci s Psychophonetics Institute International www.psychophonetics.co.uk/persephone/

Partneři

www.psychophonetics.com.au
www.psychophonetics.co.uk
www.pace.sk

Chystáme

Nabízíme individuální psychofonetické poradenství

termín: dle dohody

místo konání: Waldorfská základní škola, Rožňavská 21, Olomouc (boční vchod od tělocvičny)

hlásit se můžete na adrese: psychosofie.vzdelavani@gmail.com

Inspirace

Poznejte pravdu a pravda vás osvobodí.

První rádce